Καθ. κ . Θέμης Μαντζαβίνος:
«Η επίδραση του καπνίσματος στην κύηση, στο έμβρυο και στο παιδί»

 

Δρ. Δημήτρης Richter:
«Καρδιαγγειακά νοσήματα, κάπνισμα και γυναικεία υγεία»

 

Δρ. Νίνα Βιδάλη:
«Η συμβολή του κυτταρολόγου στη διάγνωση και στην υγεία της γυναίκας»