Ποιοι είμαστε

Tο Ιασώ και IOL (Institute of Life), κατέχουν ηγετική θέση στις υπηρεσίες γυναικείας υγείας, με ενδεικτικά 8000 τοκετούς/έτος, 3000 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τεράστιο αριθμό λαπαροσκοπικών και ρομποτικών χειρουργείων, χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Πολλές κλινικές μελέτες διεκπεραιώνονται κάτω από συνθήκες υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.  Ιδιαίτερα το IOL, λειτουργεί ως ένα από τα καλύτερα κέντρα της Ευρώπης, με υψηλά standards και στόχους σε έρευνα και ανάπτυξη (πχ “spindle transfer” etc).

Το νεοσύστατο τμήμα  IASO MEDICAL RESEARCH επιχειρεί την ίδρυση ενός κέντρου αριστείας για την γυναικεία υγεία. Ανάμεσα στους στόχους του τμήματος είναι το χτίσιμο στρατηγικής για την διακοπή καπνίσματος στις γυναίκες..

HHQ - Το πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμά μας φιλοδοξεί να ανεβάσει τις ικανότητες των γιατρών στη καλύτερη γνώση των βλαπτικών συνεπειών του καπνίσματος στην γυναικεία υγεία και να μάθουν να τις υποστηρίζουν στην διακοπή του πιο αποτελεσματικά. Επίσης θέλουμε να υποστηρίξουμε στην διακοπή το προσωπικό.

Learn More