Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τον κορωνοϊό; Ο ΠΟΥ έχει ετοιμάσει μια χρήσιμη σύνοψη των πληροφοριών:

https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Overview_of_SoA_and_outline_key_knowledge_gaps.pdf?ua=1

Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με τον κορωνοϊό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους καταρρίπτει με απλές και κατανοητές εικόνες:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

mb-sun-exposure-who-poster

Είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος για τους γονείς και τα παιδιά τους. Ο ΠΟΥ έχει μία σειρά από συμβουλές και αφίσσες που μπορεί να φανούν χρήσιμες.

https://www.covid19parenting.com/greek